Coaching

Kost-PT
För dig som vill ha personligt anpassad rådgivning och kostråd kring sötsug, sockerberoende eller hälsoförbättrande matvanor erbjuder jag individuell rådgivning och vägledning. Som en PT för matvanorna helt enkelt!

Du kan antingen boka enstaka tillfällen eller återkommande samtal. Samtalen tar 60 minuter och kostar 600 kr. Vid uppbokning av minst tre samtalssessioner är priset 500 kr. För dig som inte har gått någon av mina kurser rekommenderar jag minst tre stycken samtal. Jag emot antingen i Harplinge eller via telefon, Skype, Zoom eller Face-Time.

Samtal kring medberoende
Som medberoende kan man behöva stöd med att sortera alla tankar och känslor. Jag har både känslomässig och praktisk erfarenhet av hur det kan vara att leva som medberoende och hur man tar sig ur det mönstret. Fokus för samtalet är att skapa förståelse för sjukdomsbilden och relationsmönstret det skapar så att man därefter lättare kan finna strategier ut ur medberoendet. Ett samtal tar 60 minuter och kostar 200 kr. Samtalen sker via telefon, Skype, Zoom eller Face-Time.